Bc. Lukáš PADUA

Diplomová práce

Podvozek pro železniční nákladní vůz s hmotností 60 t.

Chassis for rail freight wagon with a capacity of 60 tons.
Anotace:
Zpracovat studii pro nápravové zatížení 21 t podvozku železničního nákladního vozu pro rychlost 100 km/h.
Abstract:
Prepare a study for the axle load of 21 t of the bogie of a railway truck for a speed of 100 km / h.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Petr Heller, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PADUA, Lukáš. Podvozek pro železniční nákladní vůz s hmotností 60 t.. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/