Bc. Eva KLEČKOVÁ

Diplomová práce

Jednoduché BCI na bázi vizuálních evokovaných potenciálů

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou dat obsahující vizuální evokované potenciály a jejich následnou klasifikací do odpovídající klasifikační třídy. Při stimulaci se využívá tzv. c-VEP stimulační protokol. Primárním cílem je vhodně navrhnout klasifikátor a následně jej implementovat v prostředí Matlabu. Součástí výstupu práce je vytvoření grafického uživatelského prostředí a jeho zavedení do toolboxu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with analyzing data containing the visual evoked potentials and their classification to the corresponding class. Upon an stimulation, so called the c-VEP stimulation protocol is used. The primary goal is to design an appropriate classifier and then to implement it in Matlab. A part of this thesis is to create a graphical user environment and it is introduction into the toolbox …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLEČKOVÁ, Eva. Jednoduché BCI na bázi vizuálních evokovaných potenciálů. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy