Bc. Vladislav Davarašvili

Bakalářská práce

Projektový management

Project Management
Anotace:
Cílem bakalářské práce je obeznámit čtenáře s metodikou projektového řízení vycházející ze standardů Institutu Projektového Řízení (PMI) při zavádění zcela nového produktu na trh v bankovní sféře. V teoretické části své práce objasňuji témata, co je projekt, jaká je úloha projektového manažera, popis životního cyklu projektu a jeho procesů, které by měly být nastaveny a dodržovány. V praktické části …více
Abstract:
The aim of this thesis is to familiarize the reader with the methodology of project management standards based on the Project Management Institute (PMI) during a new product development and introduction to the market. In the theoretical part of my thesis I would like to explain what the project is and role of project manager, describe the project management life cycle and the processes that should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Čapek
  • Oponent: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS