Mgr. Michaela Strapáčová

Diplomová práce

Pohled mezinárodního práva na humanitární intervenci

The View of International Law on Humanitarian Intervention
Anotace:
Záměrem práce je rozbor současného pohledu na problematiku humanitární intervence. Základní rámec zprostředkuje teoretický koncept lidské bezpečnosti, který umožní zachytit proměnu důrazu kladeného na subjekt jedince v bezpečnostním prostředí i mezinárodním právu veřejném. Zvolená perspektiva tak zprostředkuje netradiční pohled na otázku pozitivně-právní úpravy, stejně jako morálně-politického ospravedlnění …více
Abstract:
The aim of this work is to investigate contemporary question of humanitarian intervention. Basic theoretical framework is provided with human security approach, which is able to portrayed transfer in the emphasis on the subject of human being in security environment as well as in public international law. This selected perspective allows bringing different view on question of positive regulation as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta