Mgr. Michaela Strapáčová

Master's thesis

Pohled mezinárodního práva na humanitární intervenci

The View of International Law on Humanitarian Intervention
Abstract:
Záměrem práce je rozbor současného pohledu na problematiku humanitární intervence. Základní rámec zprostředkuje teoretický koncept lidské bezpečnosti, který umožní zachytit proměnu důrazu kladeného na subjekt jedince v bezpečnostním prostředí i mezinárodním právu veřejném. Zvolená perspektiva tak zprostředkuje netradiční pohled na otázku pozitivně-právní úpravy, stejně jako morálně-politického ospravedlnění …more
Abstract:
The aim of this work is to investigate contemporary question of humanitarian intervention. Basic theoretical framework is provided with human security approach, which is able to portrayed transfer in the emphasis on the subject of human being in security environment as well as in public international law. This selected perspective allows bringing different view on question of positive regulation as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta