Tomáš Hošták

Master's thesis

Administrativní budova

Administrative building
Anotácia:
Téma : Administratívna budova Autor : Bc. Tomáš Hošták Vedúci práce : doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. Škola : VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavebná, Katedra pozemného staviteľstva Počet stránok : 52 Administratívna budova – projektová dokumentácia pre prevedenie stavby Predmetom diplomovej práce je vypracovať projektovú dokumentáciu administratívnej budovy pre stavebné riadenie s vyriešením …viac
Abstract:
Topic: Administrative building Author: Bc. Tomáš Hošták Thesis Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. Number of pages: 52 VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering Office building - the project documentation for construction design The main subject of this thesis is to create a project documentation of the administrative building for the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedúci: Jaroslav Solař
  • Oponent: Oldřich Both

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava