Bc. Edita MOJZÍKOVÁ

Diplomová práce

Zátěžový model dotazníkového šetření na respondenty

Exercise test of questionnaire survey on respondents
Anotace:
Diplomová práce svým obsahem vychází z dotazníkového šetření Životní podmínky, které na našem území každoročně provádí Český statistický úřad. Je studií vybraných typů otázek, které jsou v dotaznících vůči respondentovi obsaženy, s důrazem na časovou zátěž otázek. Cílem práce je tak najít, jakému rozdělení odpovídá skutečné rozdělení pravděpodobnosti časové zátěže. Vycházet přitom budeme z reálných …více
Abstract:
The thesis is based on questionnaire survey called Living Conditions in the Czech Republic. It is a study of selected questions from the questionnaire with focus on time burden of questions. The aim of the thesis is to find out the real probability distribution of the time burden based on data provided by the Czech Statististical Office. For that reason we will present the questions and also chi square …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOJZÍKOVÁ, Edita. Zátěžový model dotazníkového šetření na respondenty. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3cto67 3cto67/2
16. 4. 2015
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
17. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.