Bc. Lucie Škopová

Master's thesis

Teaching and Using IPA in Lower Secondary English Classes

Teaching and Using IPA in Lower Secondary English Classes
Abstract:
Cílem této závěrečné práce je potvrdit přínosy výuky a využití Mezinárodní fonetické abecedy (IPA) v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, zejména pokud jde o výslovnost žáků. Nejprve jsou uvedena teoretická východiska popisující anglický přepis výslovnosti a Mezinárodní fonetickou abecedu a její vývoj. Dále je zahrnuta teorie výuky výslovnosti a popis různých aktivit, stejně jako analýza učebnic …more
Abstract:
The aim of this thesis is to confirm benefits of teaching and using IPA in lower secondary English classes, mainly in relation to pronunciation skills of learners of English language. First, theoretical background is presented describing English transcription and International Phonetic Alphabet (IPA) and its development. Next, the theory of pronunciation teaching where various activities are introduced …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Reader: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta