Bc. Veronika Stodůlková

Diplomová práce

Po stopách tapiserie: k historii a původu tapiserií pocházejících ze sbírky v Náměšti nad Oslavou

In the footsteps of tapestry: On the history and origin of tapestries coming from the collection in Namest nad Oslavou
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tapiseriemi ze sbírky, která je uložena na zámku v Náměšti nad Oslavou. Začátek práce je věnován umění tapiserie. Popisuje vývoj tohoto umění, tkalcovská centra a technologii výroby. Dále se věnuje vztahu tapiserie k malířství, její symbolice a sběratelství. Následující část práce popisuje historii tapiserií, které byly do Náměšti nad Oslavou převezeny v roce 1956 ze zámků …více
Abstract:
This thesis deals with tapestries from a collection placed in chateau in Náměšť nad Oslavou. Introduction of the work is devoted to the art of tapestry. It describes the evolution of this art, weaving centers and technology. It is also concerned in relationship of tapestry to painting, its symbolism and collecting. The following part of the work describes history of tapestries that were transported …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění