Mgr. Jolana Pavlíková

Bakalářská práce

Místní referendum a proces územního plánování

The Local Referendum and the Process of Spatial Planning
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje rozbor institutu místního referenda a jeho návaznost na územní plánování. Vymezuje základní pojmy, roli místního referenda v územním plánování a možnosti jeho realizace ve vazbě na jednotlivé fáze pořizování územního plánu. Věnuje se otázkám navrženým pro rozhodnutí v místním referendu a jejich charakteristice. Bakalářská práce popisuje závaznost místního referenda pro rozhodování …více
Abstract:
Bachelor thesis contains an analysis of local referendum institute and relation to spatial planning. It defines the basic concepts, the role of local referendum on spatial planning and the possibility of its implementation in relation to each phase of the acquisition of the land use plan. It addresses the issues for decision by a local referendum and his characteristics. The work addresses the binding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa