Theses 

Místní referendum a proces územního plánování – Mgr. Jolana Pavlíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa

Mgr. Jolana Pavlíková

Bakalářská práce

Místní referendum a proces územního plánování

The Local Referendum and the Process of Spatial Planning

Anotace: Bakalářská práce obsahuje rozbor institutu místního referenda a jeho návaznost na územní plánování. Vymezuje základní pojmy, roli místního referenda v územním plánování a možnosti jeho realizace ve vazbě na jednotlivé fáze pořizování územního plánu. Věnuje se otázkám navrženým pro rozhodnutí v místním referendu a jejich charakteristice. Bakalářská práce popisuje závaznost místního referenda pro rozhodování zastupitelstva obce a jeho vazbu na územní plán, nadřazenou územně plánovací dokumentaci a opatření obecné povahy. V závěru navrhuji úpravu znění zákona o místním referendu a případné využití této práce.

Abstract: Bachelor thesis contains an analysis of local referendum institute and relation to spatial planning. It defines the basic concepts, the role of local referendum on spatial planning and the possibility of its implementation in relation to each phase of the acquisition of the land use plan. It addresses the issues for decision by a local referendum and his characteristics. The work addresses the binding a local referendum for the decision of the municipal council and the land use plan. In addition to superior documentation and measure of a general nature. The conclusion is expressed the proposition to amend the law for local referendum with the use of this publication.

Klíčová slova: Místní referendum, územní plánování, opatření obecné povahy, územní plán, zastupitelstvo. Local referendum, spatial planning, measure of a general nature, land use plan, municipal council.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:46, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz