Theses 

Design of a database of technical means used for transportation, handling and planting of woody vegetation elements – Vlasta Nedbálková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vlasta Nedbálková

Bakalářská práce

Design of a database of technical means used for transportation, handling and planting of woody vegetation elements

Návrh databáze technických prostředků využívaných k dopravě a výsadbě dřevinných vegetačních prvků.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem databáze technických prostředků využívaných k dopravě, manipulaci a výsadbě dřevinných vegetačních prvků. Uvádí podmínky a technologické postupy při dopravě, manipulaci a výsadbě dřevinných vegetačních prvků, s ohledem na používané technické prostředky. V databázové aplikaci analyzuje stávající údaje o mechanizačních prostředcích. Na základě analýzy doplňuje databázi o nové mechanizační prostředky. Výsledky práce jsou vloženy do databázové aplikace, dostupné online na adrese: https//mrazak.mendelu.cz/Díky rozšířené databázi, o nové technické prostředky, byly vybrány dva postupy výsadby ve zvoleném modelovém území. V obou postupech je zahrnuta časová náročnost a nákladovost na výsadbu. Výsledky jsou srovnány s ceníkem URS 8321

Abstract: This thesis describes the design of a database of technical means used for transportation, handling and planting of woody vegetation elements. The thesis specifies the conditions and technological procedures during transportation, handling and planting of woody vegetation elements with regard to technical means. The database application analyzes existing data on mechanization means. Based on the analysis it adds a new database mechanization. The results are entered into a database application, available online at https // mrazak.mendelu.cz / Due to the expansion of the database by new technical means, we have selected two methods of planting in the selected model area. Both procedures is included time-consuming and cost of planting. The results are compared with the URS 8321 price list.

Klíčová slova: databázová aplikace, výsadba dřevin, mechanizace

Keywords: database application, planting trees, mechanization

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
  • Oponent: Jiří Pospíšil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/42219 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/42219/priloha/44284 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/42219/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/42219/posudek/oponent/39581 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
appendix appendix
refereeReview refereeReview
advisorReview advisorReview
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 20:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz