Lucie HOŘÍNKOVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Mozková smrt a dárcovství orgánů

Brain death and organ donation
Abstract:
Cíl: V práci je zpracován ošetřovatelský proces u konkrétního pacienta s diagnózou smrt mozku. Metodika: Sběr informací byl veden nestrukturovaným rozhovorem s rodinou, ošetřujícím personálem, náhledem do ošetřovatelské a lékařské dokumentace Výsledky: Byly odebrány validní informace, které vedly ke zpracování ošetřovatelského plánu. Závěr: V teoretické části byl zpracován stručný přehled problematiky …more
Abstract:
Aim: To work in the nursing process is handled in a specific patient with the diagnosis of brain death Methodology: The information collection was conducted unstructured interviews with family, nursing staff, insight into the nursing and medical documentation Results: were collected valid information that led to the elaboration of the nursing plan Conclusion: In the theoretical part was made a brief …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOŘÍNKOVÁ, Lucie. Mozková smrt a dárcovství orgánů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta