Bc. Veronika Krchňáková

Diplomová práce

Adaptace a její měření, rozdíly u věkových skupin

Dark adaptation and measuting, difference of among age categoris
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptací, možnostmi jejího měření a zkoumáním adaptace na tmu v závislosti na věku. V teoretické části se první kapitoly zaměřují na sítnici, zrakovou dráhu, fotometrické veličiny, biochemii vidění a zpracování vizuálního podnětu. Další kapitola je věnována hlavnímu tématu diplomové práce, kterým je adaptace oka. Ve výzkumné části je zjišťováno, zda se adaptace na tmu mění …více
Abstract:
The master´s thesis concentrates on the adaptation, the possibilities of measurement and the research of dark adaptation depending on age. First chapters of theoretical part focuses on the retina, the visual pathway, biochemistry of vision and processing of visual stimulus. Next chapter is devoted to the main theme of thesis, which is an adaptation of the eye. Last chapter of theoretical part describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Veselý, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta