Mgr. Veronika Maxová

Diplomová práce

Defenzivní pesimismus ve vztahu ke copingovým strategiím

Defensive Pessimism in Relation to Coping Strategies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi defenzivním pesimismem, dispozičním optimismem a copingovými strategiemi. První část práce je zaměřena na hlavní teoretické přístupy k optimismu a pesimismu, kterými jsou dispoziční optimismus, optimismus jako explanační styl a defenzivní pesimismus. Tato část je dále věnována stresu, copingu a copingovým strategiím. Na tyto teoretické podklady navazuje kapitola …více
Abstract:
The thesis deals with a relation between defensive pessimism, dispositional optimism and coping strategies. First part is focused on the main theoretical approaches to optimism and pessimism; which are dispositional optimism, optimism as explanatory style and defensive pessimism. The theoretical part is also dedicated to stress and coping and coping strategies. In the next chapter we focused on actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta