Bc. Daniela Zádová

Diplomová práce

Stanovení indikátorů udržitelného cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Determination of indicators of sustainable tourism in Protected landscape area Kokořínsko - Máchův kraj
Anotace:
Diplomová práce se zabývá udržitelným cestovním ruchem na území chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. V první části práce, tedy v teoretické části, se nachází charakteristika základních pojmů, které se budou v práci dále využívat. Jedná se především o pojmy jako cestovní ruch a udržitelnost. Také se zde charakterizují dopady cestovního ruchu na tři aspekty jeho okolního prostředí. Ve …více
Abstract:
This diploma thesis analyses sustainable tourism in protected landscape area Kokořínsko - Máchův kraj. In the first part, which is the theoretical one,there is a characteristic of key problems and concepts, that willbe used in further parts of the thesis. Those are especially concepts of tourism and sustainability. This part also describes impacts of tourism on three aspects of its environment. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/qlszo/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu