Bc. Jakub Kotek

Bakalářská práce

Statistika a Titanik

Statistics and Titanic
Anotace:
Cílem práce je vytvořit aplikaci na testování hypotézy, zda šance na přežití pasažérů na jednotlivých palubách Titaniku byly shodné. Lze testovat i další hypotézy (shodu šancí na přežití v závislosti na věku, pohlaví, místu nalodění). Vhodnou metodou pro analýzu bude test nezávislosti v kontingenčních tabulkách. Zpracování dat vyžaduje vytvoření databáze. K dispozici jsou údaje shromážděné o pasažérech …více
Abstract:
The goal is to create an application to test the hypothesis that the chances of survival for individual passengers aboard the Titanic were identical. We can test other hypotheses (chance of survival depending on age, sex, place of embarkation). Suitable method for the analysis will test of independence in contingency tables. Data processing requires the creation of a database. There are data collected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kotek, Jakub. Statistika a Titanik. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie

Práce na příbuzné téma