Štěpánka KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání historického vývoje lidové architektury v České republice a v zahraničí

Comparison of the historical development of folk architecture in the Czech Republic and abroad
Anotace:
Záměrem této bakalářské práce je vypracovat ucelený souhrn informací o vývojových aspektech lidové architektury na území Čech. Práce je členěna do několika kapitol, z nichž každá má přehledně přiblížit vývoj lidové architektury. Práce obsahuje stručné nastínění průběhu osidlování českých zemí, dále popis architektonického vzhledu lidových obydlí, rozbor jednotlivých konstrukčních a materiálových řešení …více
Abstract:
The goal of my bachelor's thesis is to formulate a comprehensive summary of data about development aspects of vernacular architecture of Czech lands The thesis is divided into several chapters, each of which is supposed to clearly describe the development of vernacular architecture. The thesis contains brief outline of clearlythe settlement of the Czech lands, description of architectural appearance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jana Moravcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Štěpánka. Porovnání historického vývoje lidové architektury v České republice a v zahraničí. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3dl7ug 3dl7ug/2
18. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 5. 2017
Bulanova, L.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.