Mgr. Zuzana Gelová, Ph.D.

Doctoral thesis

The production of antibodies in plants as a new tool for the functional study of plant hormone cytokinin in Nicotiana tabacum

The production of antibodies in plants as a new tool for the functional study of plant hormone cytokinin in Nicotiana tabacum
Anotácia:
Rostlinné hormony cytokininy představují skupinu růstových regulátorů, které jsou zodpovědné za řadu vývojových a fyziologických procesů v průběhu životního cyklu rostlin. Cytokininy účinkují odlišně v závislosti na typu pletiva. Zatímco v nadzemní části rostliny byly popsány pozitivní regulační efekty, v kořenech působí cytokininy zejména jako negativní regulátory velikosti kořenového apikálního meristému …viac
Abstract:
The plant hormones cytokinins represent a group of growth regulators responsible for numerous developmental and physiological processes during plant life cycle. Cytokinins act differently depending on the plant tissue. Positive effects were described in the shoot whereas in the root cytokinins play negative role in the control of root apical meristem size and thus regulate the primary root growth. …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 2. 2018
  • Vedúci: RNDr. Lubomír Janda, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc., Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics