Bc. Thu Nguyet Nguyen

Bakalářská práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and assessment of financial stability and company performance
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, konkrétně společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. Práce je strukturována do dvou částí První část, teoreticko-metodologická, se věnuje významu měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy, jejím uživatelům zajímajícím se o tyto výsledky, a především jejím technikám a metodám, kterými jsou například …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on measurement and assessment of financial stability and company performance, namely STUDENT AGENCY, Ltd. The thesis is structured into two parts. The first part, theoretical–methodological, is dedicated to the importance of measurement and assessment of financial stability and company performance, its users who are interested in these consequent result, and especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní