Ing. Daniela Kršiaková

Diplomová práce

Peer efekty a přispívání na životní prostředí: Dotazníkový experiment

Peer effects and environment: Survey experiment
Abstract:
The main topic of this diploma thesis is the financial contribution of respondents to carbon offsets. The main research method was an experimental survey, which was completed by 213 respondents in age from 18 years old. Respondents were randomly divided into two groups – experimental and control group. The willingness of respondents to contribute to carbon offsets and the amount of the contribution …více
Abstract:
Hlavnou témou tejto diplomovej práce je finančné prispievanie respondentov na uhlíkové odpustky. Hlavnou metódou výskumu bol dotazníkový experiment, ktorý bol vyplnený celkovo 213 respondentmi vo veku od 18 rokov. Respondenti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín – experimentálnej a kontrolnej skupiny. Pomocou manipulácie v dotazníkovom experimente bola skúmaná ochota respondentov prispievať na uhlíkové …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie / Ekonomie

Práce na příbuzné téma