Bc. Pavla Nováková

Master's thesis

Komponentně orientované webové rámce

Component Web Frameworks
Anotácia:
Práce se zabývá komponentně orientovanými webovými rámci v prostředí Java Platform, Enterprise Edition. Přináší přehled používaných komponentně orientovaných webových rámců a seznamuje s jejich základními principy. Rámce Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click a klasický rámec Struts srovnává podle snadnosti použití z pohledu návrháře, webdesignéra a programátora webové aplikace a shrnuje, jaké jsou …viac
Abstract:
Thesis focuses on component oriented web frameworks on Java Platform, Enterprice Edition. It provides an overview of component oriented frameworks and introduces their basic principles. Frameworks Tapestry, JavaServer Faces, Wicket, Click and classic Framework Struts are compared according to ease of use from wedesigner, programmator and appplication designer perspective. It also summarizes responsibilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2008
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Pavlovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics