Bc. Lucie Murínová, DiS.

Diplomová práce

Zastupitelstvo obce a krizové řízení

The municipal council and emergency management
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou krizového řízení na úrovni kraje a obce. Věnuje se postupům při mimořádné události, krizové situaci, zákonným požadavkům, povinnostem hejtmana kraje a starosty obce s rozšířenou působností a starosty. Rozebírá krizové situace, krizové opatření, krizové řízení, krizový štáb. Popisuje proces postupu v době vyhlášení krizového stavu v obci, jakou roli hraje kraj, obec …více
Abstract:
This work deals with the issue of crisis management at the level of regions and municipalities. It deals with procedures for emergencies, crisis situation, legal requirements, obligations region governor and mayor of a municipality with extended powers and the mayor. It analyzes the crisis, emergency measures, crisis managementand emergency staff. It describes the transition process during a state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Marek Starý, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní