Theses 

Diabetes mellitus u seniorů – Mgr. Alena Pallová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Alena Pallová

Diplomová práce

Diabetes mellitus u seniorů

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice onemocnění diabetes mellitus ve stáří. Práce je rozdělena do dvou celků. V první část je se zaměřena na základní teoretické poznatky o tomto onemocnění, na specifika diabetu ve stáří a dále na chronické komplikace diabetu. Druhá část zahrnuje výsledky průzkumu provedeného u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu dispenzarizovaných v diabetologické poradně Broumovské nemocnice. Průzkum byl zaměřen na ověření účinnosti farmakoterapie, při intenzivní léčbě a využití poznatků nejmodernějších diagnostických a terapeutických postupů u seniorů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, a metabolickou kompenzaci těchto pacientů jako prevenci chronických makrovaskulárních komplikací. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky u osob do 65 let věku.

Abstract: My thesis is about diabetes mellitus in elderly patients. The work is divided into two parts. The first part focuses on the current theoretical knowledge about this disease, on the specifics of diabetes in the elderly, and on the possible chronic complications of diabetes. The second part comprises the results of research dealing with diabetic patients who visit our diabetic out-patient department in the hospital in Broumov. The research has focused on effectivness of pharmacotherapy during intensive care while using the latest diagnostic and therapeutic approaches to the treatment of elderly patients with type 2 diabetes. I also studiet the metabolic compensation of these patients which was given as a prevention of chronic macrovascular complications. I have compared the results of the various of diabetic patients up to the age of 65.

Klíčová slova: Senior, diabetes mellitus, diagnostika, terapie, komplikace.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Jiří Veselý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 12. 2017 21:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz