Bc. Hana BROŽOVÁ

Diplomová práce

Porodní asistentka v komunitním prostředí

Midwife in the community setting
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit postoj porodních asistentek a dalších zdravotnických, psychologických a sociálních pracovníků běžně poskytujících služby ženě v období těhotenství, porodu a šestinedělí, jakožto i této samotné ženy, k práci porodní asistentky v komunitním prostředí. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 13 odbornic z celé ČR a 8 vysokoškolsky vzdělaných žen (7 matek a 1 poprvé těhotná) z jižních …více
Abstract:
Objective: The objective of this thesis was to find out about attitudes of midwifes and other medical, psychological and social workers normally providing health care services to a female (incl. her attitudes) during pregnancy, childbirth and the puerperium towards the work of midwife in the community environment. Methodology: The survey sample consisted of 13 female specialists across the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Bohdana Dušová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROŽOVÁ, Hana. Porodní asistentka v komunitním prostředí. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci