Mgr. Bohumír Žídek

Diplomová práce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a jeho místo v civilním soudním řízení

Office of the Government Representation in Property Affairs and his status in civil proceeding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním soudním řízení. Úvodní kapitola je věnována obecnému výkladu o subjektech řízení. Dále se práce zabývá základní charakteristikou a působností Úřadu v českém právním řádu. Jádrem práce je pak detailní rozbor jednotlivých forem účastí Úřadu v civilním soudním řízení.
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to analyze the status of the Office of Government Representation in property affairs in a civil proceeding. The main task of the Office in the Czech civil proceedings is to represent the Czech republic in property matters. The Office is also authorized to provide free legal help to the municipalities on their own request. Finally, the Office is entitled to bring the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta