Bc. Alžběta Charvátová

Diplomová práce

Přínos domácí hospicové péče pečujícím rodinám terminálně nemocných

Benefit of Home Hospic Care to Caring Families of Dying Patients
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je možno získat teoretický přehled o komplexní problematice domácí hospicové péče v ČR. Dále pak souhrn informací týkajících se paliativní péče, potřeb pacientů v terminálním stádiu nemoci a problematiky rodin pečujících o umírající pacienty. Těžiště práce tvoří druhá (empirická) část, která analyzuje statistické zpracování dat získaných …více
Abstract:
The diploma thesis is divided into two main parts. In the first part, theoretical overview of a complex issue of home hospice care in the CR may be obtained. Furthermore, a summary of information regarding palliative care, needs of patients in terminal stage of sickness and issue of families taking care of dying patients. Main focus of the work vests in the second empirical part which analyses a statistical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii