Bc. David Kalaš

Master's thesis

Architektura oplikací středně velké firmy za použití principů SOA

Application Architecture medium-sized businesses using the principles of SOA
Anotácia:
Ve své diplomové práci se věnuji tématu SOA ve středně velkých firmách. V teoretické části práce navrhuji architekturu a change management proces společnosti tak, aby splňoval podmínky SOA. Definuji architekturu a moduly integrační vrstvy, tak aby bylo obsaženo celé portfolio integrovatelných systémů a oblastí se zřetelem na široké spektrum integračních metod a metrik. V praktické části práce definuji …viac
Abstract:
In his thesis is focused on SOA in medium-sized companies. In the theoretical part of this work suggest mamangement architecture and change process so that the company meets the requirements of SOA. Define the architecture and modules integration layer, so that it contained a portfolio of integrable systems and areas with respect to a wide range of integration methods and metrics. In the practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní