Bc. Veronika Žváčková

Bakalářská práce

Analýza volebních programů stran Evropských konzervativců a reformistů ve volbách do Evropského parlamentu 2014

Election Programmes Analysis of the Parties of the European Conservatives and Reformists Group in the European Parliament Elections 2014
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou volebních programů stran Evropských konzervativců a reformistů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Cílem práce je analyzovat programy těchto politických stran a určit, jak se shodují či liší s programem politické skupiny, ke které se hlásí v Evropském parlamentu. Obsah programů je srovnáván na základě 16 témat, která se nachází v pracovním programu pro …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is analysis of election programs of the political parties of the European Conservatives and Reformists in the European Parliament elections 2014. The aim of the thesis is to analyze the programs of the political parties and determine how they correspond or differ with the program of political group, which they belong to in the European Parliament. Content of programs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií