Bc. Lucia Mičicová

Diplomová práce

Využití léčebně pedagogicko-psychologického ježdění při odvykání drogové a alkoholové závislosti a gamblerství

The use of pedagogical and psychological therapeutic riding for quitting drug and alcohol addiction and gambling
Anotace:
Práce se zaměřuje na využití léčebně pedagogicko-psychologického ježdění při odvykání drogové a alkoholové závislosti a gamblerství. V první části práce se zaměřuji na výklad návyku a závislosti, alkoholismus, narkomanii a gamblerství, jejich historii, průběh a léčbu. Dále se v teoretické části zaměřuji na hiporehabilitaci, její historii, dělení a využití. Vlastní kapitolu jsem věnovala tématu Aktivity …více
Abstract:
The work focuses on the use of therapeutic pedagogical and psychological riding in quitting drug and alcohol addiction and gambling. The first part focuses on the interpretation of habituation and addiction, alcoholism, drug abuse and gambling, their history, course of addictions, and treatment of addictions. Furthermore, the theoretical part focused on hippotherapy, its history, classification and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mičicová, Lucia. Využití léčebně pedagogicko-psychologického ježdění při odvykání drogové a alkoholové závislosti a gamblerství. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická