Bc. Tomáš Žák

Diplomová práce

Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku

The Principle of Financial Analysis + Financial Analysis of the Selected Company
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku“ je rozbor podstaty finanční analýzy a následná aplikace jednotlivých metod na společnost POSPÍCHAL s.r.o. První (teoretická) část se zabývá vymezením základních pojmů a ukazatelů využívaných ve finanční analýze. Praktická část je věnována samotné finanční analýze vybraného podniku, na základě které jsou formulována …více
Abstract:
The object of thesis „The principle of financial analysis + financial analysis of the selected company“ is an analysis of the essence of financial analysis and the appliacation of different methods in company POSPÍCHAL Ltd. The first (theoretic) part deals with the explanation of basic concepts and indicators used in the financial analysis. The practical part is devoted to the financial analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Horová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS