Bc. Tomáš Žák

Master's thesis

Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku

The Principle of Financial Analysis + Financial Analysis of the Selected Company
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku“ je rozbor podstaty finanční analýzy a následná aplikace jednotlivých metod na společnost POSPÍCHAL s.r.o. První (teoretická) část se zabývá vymezením základních pojmů a ukazatelů využívaných ve finanční analýze. Praktická část je věnována samotné finanční analýze vybraného podniku, na základě které jsou formulována …more
Abstract:
The object of thesis „The principle of financial analysis + financial analysis of the selected company“ is an analysis of the essence of financial analysis and the appliacation of different methods in company POSPÍCHAL Ltd. The first (theoretic) part deals with the explanation of basic concepts and indicators used in the financial analysis. The practical part is devoted to the financial analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Reader: Ing. Olga Horová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS