Theses 

Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku – Bc. Tomáš Žák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Žák

Diplomová práce

Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku

The Principle of Financial Analysis + Financial Analysis of the Selected Company

Anotace: Předmětem diplomové práce „Podstata finanční analýzy + finanční analýza vybraného podniku“ je rozbor podstaty finanční analýzy a následná aplikace jednotlivých metod na společnost POSPÍCHAL s.r.o. První (teoretická) část se zabývá vymezením základních pojmů a ukazatelů využívaných ve finanční analýze. Praktická část je věnována samotné finanční analýze vybraného podniku, na základě které jsou formulována doporučení na zefektivnění ekonomického řízení podniku.

Abstract: The object of thesis „The principle of financial analysis + financial analysis of the selected company“ is an analysis of the essence of financial analysis and the appliacation of different methods in company POSPÍCHAL Ltd. The first (theoretic) part deals with the explanation of basic concepts and indicators used in the financial analysis. The practical part is devoted to the financial analysis of the selected company. The result of this part is the formulation of recommendations for more effective economic management.

Klíčová slova: finanční analýza, finanční ukazatele, účetní výkazy, poměrové ukazatele, soustavy poměrových ukazatelů

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Heřman, CSc.
  • Oponent: Ing. Olga Horová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz