Bc. Antonín Hojný

Bakalářská práce

Tvorba terapeutického software v Unity 3D

Therapeutic software development in Unity 3D
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit sadu her pro projekt Newron, který je zaměřen na trénování motorických a kognitivních funkcí dětí s poruchou autistického spektra. Navržená sada her se specializuje na procvičování motorických funkcí a kooperace a využívá zařízení Kinect.
Abstract:
The aim of this thesis was to create a game set for the project NEWRON, which is focused on training of motor and cognitive functions of children with autism spectrum disorder. The proposed set of games specializes in the practice of motor functions and cooperation using the Kinect Device.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky