Bc. Marie Suchánková

Diplomová práce

Hudební život katolíků v historii města Uherský Brod

The musical life of Catholics in the history of Uhersky Brod
Anotace:
Součástí diplomová práce "Hudební život katolíků v historii města Uherský Brod" je seznámení se s historií města, hudebními tělesy a náboženstvími, které ve městě působily. Popisuje kulturní život obyvatel Uherského Brodu se zaměřením na hudební život katolíků. Specializuje se na varhany, zvony a sbory farního kostela Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie i klášterního kostela Nanebevzetí …více
Abstract:
The content of the thesis "The musical life of Catholics in the history of Uherský Brod" is to get acquainted with the history of the city, musical ensembles and religions which were operating in the city. It describes the cultural life of the people of Uherský Brod with focusing on the musical life of Catholics. This thesis specializes in the organ, bells and choirs of the parish church of the Immaculate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ivo Bartoš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta