Jindřich Černý

Disertační práce

Vybrané aspekty robustní regrese a srovnání metod robustní regrese

Selected aspects of robust regression and comparison of robust regression methods
Anotace:
Disertační práce se zabývá problematikou robustních regresních metod. Primárními cíli práce jsou -- navrhnout rozšíření, odvození a shrnutí (včetně výpočetního algoritmu) Theilových-Senových regresních odhadů (v některé literatuře též uváděno jako Passingova-Bablokova regresní metoda) pro vícerozměrný prostor a srovnat tuto metodu s dalšími robustními regresními metodami. Tato dvojice hlavních cílů …více
Abstract:
This dissertation examines the robust regression methods. The primary purpose of this work is to propose an extension, derivation and summary (including computational algorithm) for Theil-Sen's regression estimates (or in some literature also referred to as Passing-Bablok's regression method) for multi-dimensional space and compare this method to other robust regression methods. The combination of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: Dagmar Blatná
  • Oponent: Michal Vrabec, Gejza Dohnal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39169

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika