Mgr. Pavla Válková

Bakalářská práce

Dopady transformace ekonomiky na situaci na trhu práce v okrese Vsetín

The impact of economic transformation on situation in the labour market in the district of Vsetín
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení změny struktury zaměstnanosti a vývoje situace na trhu práce v okrese Vsetín ve srovnání s ČR. Byla provedena podrobná analýza nezaměstnanosti do tří správních obvodů obcí s rozšířenou působností okresu Vsetín. Pozornost je věnována působení cizinců a zahraničních investorů v okrese Vsetín. Závěr bakalářské práce se zaměřuje na naznačení vývoje nezaměstnanosti …více
Abstract:
The Bachelor’s work performance is focused to a structure change assessment of unemployment and to a situation development on the labor market in Vsetin County with a comparison to the Czech Republic. A detail unemployment analysis was made within three domain operation administrative community regions in Vsetin zone. Attention has been paid to a foreigner and strange investors activities within Vsetin …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Geoinformatika a regionální rozvoj