Bc. Silvie Škodová

Bakalářská práce

Hodnotová orientace a životní styl žen ve středním věku

Value orientation and Lifestyle of Middle Aged women
Anotace:
Ve své bakalářské práci „Hodnotová orientace a životní styl žen ve středním věku“jsem se zabývala ženami ve středním věku, jejich hodnotovým systémem a životním stylem. Teoretická část obsahuje historická fakta, která mohou pomoci k pochopení současného postavení žen ve společnosti. Popisuje také střední věk, vymezuje pojmy hodnotový systém a životní styl. Praktická část obsahuje výzkumné šetření, …více
Abstract:
In my Bachelor thesis “Value Orientation and Lifestyle of Middle Aged Women” I describe middle aged women, their value system and lifestyle. The theoretical part of the thesis contains historical facts that can help to understand the current condition of women in the society. It also describes the middle age and outlines the terms of value system and lifestyle. The practical part contains research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Zita Křiváková
  • Oponent: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství