Bc. Klára Pavlíčková

Master's thesis

Povodňová prevence

Flood Prevention
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku povodní, zejména na protipovodňovou ochranu v povodí řeky Třebovky. Práce se zabývá zhodnocením ekonomické efektivnosti investice realizované v úseku Dlouhá Třebová - Hylváty ex ante a ex post. Předmětem mého zájmu bylo také zjištění, zda je účinná hráz Hvězda a poldry v horním povodí Třebovky při povodňových průtocích.
Abstract:
This work is focused on flooding, including flood protection in the catchment area of the Třebovka river. The work deals with the evaluation of economic efficiency of investments made in long section Dlouhá Třebová - Hylváty ex ante and ex post. The object of my interest was also to determine effectiveness of the dam Hvězda and the polders in the upper basin Třebovka during flood flows.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pavlíčková, Klára. Povodňová prevence. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní