Bc. Klára Pavlíčková

Diplomová práce

Povodňová prevence

Flood Prevention
Anotace:
Tato práce je zaměřena na problematiku povodní, zejména na protipovodňovou ochranu v povodí řeky Třebovky. Práce se zabývá zhodnocením ekonomické efektivnosti investice realizované v úseku Dlouhá Třebová - Hylváty ex ante a ex post. Předmětem mého zájmu bylo také zjištění, zda je účinná hráz Hvězda a poldry v horním povodí Třebovky při povodňových průtocích.
Abstract:
This work is focused on flooding, including flood protection in the catchment area of the Třebovka river. The work deals with the evaluation of economic efficiency of investments made in long section Dlouhá Třebová - Hylváty ex ante and ex post. The object of my interest was also to determine effectiveness of the dam Hvězda and the polders in the upper basin Třebovka during flood flows.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlíčková, Klára. Povodňová prevence. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní