Weizhi Sun

Diplomová práce

Evaluation of the Impact of Financial Crisis on Stock Market

Evaluation of the Impact of Financial Crisis on Stock Market
Anotace:
Během období 2007-2008 finanční krize USA, která vyvolala krize hypoték s rizikovými hypotékami, nakonec ovlivnila světový finanční trh. Americká ekonomika byla silně zasažena finanční krizí, která v důsledku způsobila recesi. Cílem této práce je tedy zhodnotit dopad finanční krize 2007-08 na akciový trh v USA pomocí vybraných ekonometrických metod. V této práci je závislou proměnnou uzavírací cena …více
Abstract:
During 2007-08, the US financial crisis which triggered by the subprime mortgage crisis, eventually influenced the global financial market. The US economy was heavily hit by the financial crisis, which leaded to a recession as a consequence. Thus, the aim of this thesis is to evaluate the impact of the 2007-08 financial crisis on the US stock market, by using econometrics. In this thesis, the dependent …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Haochen Guo

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava