Ing. Petra Krumpholcová

Bakalářská práce

Hodnocení finanční výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Evaluation of companys financial performance by use of financial analysis tools
Anotace:
Bakalářská práce je soustředěna na hodnocení finanční výkonnosti podniku ADLER Czech, a.s. zejména v letech 2008 až 2010. Metodická část práce se zabývá základním informačním zdrojem finanční analýzy, podstatou jednotlivých prvků a metod měření finanční výkonnosti podniku a postupem při výpočtu finančních kritérií. Výpočty finančních kritérií jsou následně použity v praktické části finančního hodnocení …více
Abstract:
The thesis is focused on the evaluation of financial performance of joint-stock company called ADLER Czech especially from 2008 to 2010. For the proper evaluation of financial performance is use of financial analysis tools. This thesis is divided in 3 parts: methodical part, introduction of the company and practical part. The methodical part deals with basic information source for financial analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2012
  • Vedoucí: Ing. Iveta Mackenzie
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance