Barbara García

Diplomová práce

Výtvarná koncepce filmového zpracování románu "L´Attaque" /irský spisovatel Eoghan Ó Tuairisc/, míra zachování historické věrnosti při práci výtvarníka na dramatickém díle inspirovaném skutečnou historickou událostí na příkladech ze světové kinematog

The artistic approach to the film adaptation of the historical novel "L´Attaque" by Eoghan Ó Tuairisc, The degree of adherence to historical facts in the work of the artist while dealing with a dramat

Anotace:
Součástí této diplomové práce je část teoretická a část praktická (výtvarná).V teoretické části se zamýšlím nad problematikou historického filmu obecně, na několika příkladech ze světové i naší kinematografie pak demonstruji vztah reality a fikce, stejně jako různé druhy a míry stylizace. Tituly jsem vybírala s ohledem na jejich různorodost; nebrala jsem v potaz pouze dobu vzniku a zemi původu, ale …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into theoretical and practical (creative) parts. The theoretical part discusses the term ?historical film? in general; several examples from world and Czech cinematography demonstrate the relationship between reality and fiction together with different types and rates of stylisation. The films discussed were selected with regard to their diversity; however, not only their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2009
  • Vedoucí: Ondřej Nekvasil
  • Oponent: Jan Vlasák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické;
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Scénografie - film a televize

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.