Alice Sušňová

Bachelor's thesis

Depreciation policy of the accounting unit

Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická část popisuje dlouhodobý hmotný majetek a obzvláště aplikaci vhodných metod pro vyjádření jeho opotřebení. Práce je zaměřena zejména na účetní odpisování majetku. Praktická část práce je věnována aplikaci vhodných metod ve vybrané účetní jednotce, kde je analyzován odpisový plán na skupině vybraných typických zástupců …more
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on the accounting depreciations of fixed assets. The theoretical part consists of description of the fixed assets (especially long tangible assets) and especially its wear and the ways of calculating accounting depreciations. The practical part is focused on selected entity. There is evaluated suitability of depreciations methods on chosen examples. There are applied …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta