Bc. Jiří Tuscher

Bakalářská práce

Prostorová diferenciace zemědělských aktivit v horských oblastech

The Regional Differencies of Agricultural Activities in the Mountain regions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zemědělskou činností v horských oblastch na území České republiky. Pozornost je věnována vývoji zemědělské dotační politiky méně příznivých oblastí LFA v rámci SZP EU a její aplikaci v ČR. Práce popisuje nejdůležitější zemědělské aktivity v těchto oblastech se zaměřením na moravské kraje a obsahuje i anketní šetření monitorující postoje českých zemědělců k současné situaci …více
Abstract:
This thesis focuses on agricultural activities in mountain areas of the Czech Republic. Attention is paid to the development of agricultural grant policies in less favored areas in terms of SZP EU and its application in the Czech Republic. Further, this thesis describes the most important agricultural activities in these areas, focusing on the Moravian regions and it includes survey results mapping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta