Lucie Marklová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s fraktůrou patní kosti.

Pflegeprozess bei einem Patienten mit Fersenbeinbruch
Anotace:
Práce pojednává o tématu zlomeniny patní kosti, a to především z hlediska ošetřovatelské péče u pacienta s touto diagnózou. Jsou zde uvedeny i další nezbytné informace, které tvoří základ pro orientaci v této problematice, například anatomické poměry, vymezení základních pojmů, léčba zlomenin a klinický obraz pacienta. V další části práce jsou uvedeny kazuistiky poukazující na specifičnost ošetřovatelské …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of heel fractures, especially in terms of nursing care for patients with this diagnosis. There is also other necessary information that forms the basis for orientation in this issue, such as anatomical conditions, definitions of basic concepts, treatment of fractures and the clinical picture of the patient. In the next part of the work, case studies are presented pointing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
  • Oponent: PhDr. et Mgr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická