Theses 

Bilance rodinného rozpočtu a jeho spolufinancování státem – Lenka KOBYLÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka KOBYLÁKOVÁ

Bakalářská práce

Bilance rodinného rozpočtu a jeho spolufinancování státem

The Review of the Family Budget and Its Co-financing by State

Anotace: Práce se zabývá formami státních podpor, kterými zabezpečuje rodiny s dětmi. Hlavním cílem je zjistit, jak se na rodinných výdajích v péči o dítě podílí stát. Pro tyto účely jsem si vybrala svou vlastní rodinu, na které jsem zmapovala veškeré výdaje spojené s péčí a výchovou dítěte a porovnala je se státní podporou. Závěrem práce vyhodnocuji výsledky z analýzy.

Abstract: The work deals with forms of state aid, which provides families with children. The main objective is to see how the family expenditure on child care to become involved. For these purposes, I chose my own family, I have mapped all expenses related to the care and upbringing of the child, and compared them with state support. Finally, I evaluate the results of the analysis.

Klíčová slova: Rodina, podpora státu pro rodiny s dětmi, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, rodinné výdaje na péči o dítě, daňová zvýhodnění

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171953 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

KOBYLÁKOVÁ, Lenka. Bilance rodinného rozpočtu a jeho spolufinancování státem. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 04:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz