Josef MÁCHA

Bakalářská práce

Srovnání zatížení plosky nohy při různém zatížení batohu

The comparisons between load of foot with different backpack load
Anotace:
Tato bakaálřská práce zkoumá vliv různého rozložení hmotnosti batohu na plosku nohy. Výzkumu se zůčstnilo 40 studentů ZČU, z Fakulty zdravotnických studií ve věku 21 31 let (průměrný věk 22,4 roku), výšky v rozmezí 150 190 cm (průměrná výška 1,698cm), a hmotnosti v rozmezí 50 100 kg (průměrná hmotnost 70,28 kg). Měření se uskutečnila v prostorách katedry fyzioterapie a ergoterapie. Měření probíhala …více
Abstract:
This bachelor´s work examines an influence of different load of backpack on sole of foot. 40 students from ZČU, Faculty of helth studies has been involved in research. The are between 21-31 years old (average age is 22,4 years), hight between 150-190cm )average of hight is 1,698 m) and weight between 50-100 kg (average of weight is 70,28 kg). Mesaurement has been realised in rooms of department of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Ryba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÁCHA, Josef. Srovnání zatížení plosky nohy při různém zatížení batohu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/