Aneta SKOROVÁ

Bakalářská práce

Problémy pacientky s jaterní cirhózou

Problems of patient with liver cirrhosis
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce je charakterizovat subjektivní prožívání pacientky trpící onemocněním jaterní cirhózou a zachytit rozdíly v životě před a po diagnostikování nemoci. Metodika: Empirická část je zpracována formou kvalitativní výzkumné metody, kazuistika. Je rozdělena do dvou částí - anamnézu a katamnézu. V anamnéze popisujeme podrobné informace o životě a zdravotním stavu pacientky před diagnostikováním …více
Abstract:
Aim: The aim of the thesis is to characterize the subjective experience of a patient suffering from Cirrhosis and capture differences in life before and after diagnosing the disease. Methodology: The empirical part is adapted in the form of qualitative research method - casuistry. The research method is divided into two parts - anamnesis and catamnesis. In the anamnesis will be described detailed information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOROVÁ, Aneta. Problémy pacientky s jaterní cirhózou. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta