PhDr. Pavel Moravec, Ph.D.

Disertační práce

Souvislosti spirituality, osobnosti a dysfunkčního chování u českých katolíků

Connections between Spirituality, Personality, and Dysfunctional Behavior among Czech Catholics
Anotace:
V naší práci jsme se zabývali otázkou, do jaké míry souvisí spiritualita u českých katolíků s jejich osobností a nakolik je na ní nezávislá. V teoretické části jsme analyzovali náboženskou situaci v České republice a opírali jsme se především o myšlenky českého teologa Tomáše Halíka. V empirické části jsme na vzorku 152 respondentů z řad katolické církve (kteří byli dále rozděleni podle míry ztotožnění …více
Abstract:
The aim of this thesis is to explore the relationships between spirituality and personality by Czech Catholics – how much spirituality is related to personality and how much is independent to it. In theoretical part we analyzed religious situation in Czech Republic stressed on ideas of Czech theologian Tomáš Halík. In empirical part we presented research realized on sample of 152 Catholics (divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc., prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie