Ing. Natálie Kryštofová

Bakalářská práce

Role Francie ve vývoji vztahů Evropské unie a Středomoří

The role of France in the development of relations between European Union and the Mediterranean
Anotace:
Práce se zabývá rozborem vývoje vztahů Evropské unie a Středomoří s důrazem na roli Francie jako jednoho z nejvýznamnějších aktérů v tomto procesu. Na úvod práce stručně nastiňuje rozvoj politiky Evropských společenství i samostatné francouzské strategie vůči regionu od druhé poloviny 20. století. Následně jsou podrobněji rozebrány dva časové úseky zvolené pro analýzu: První období je na počátku ohraničeno …více
Abstract:
The thesis deals with the development of relations between European Union and the Mediterranean with emphasis on the role of France as one of the most significant actors in this process. In the beginning the thesis briefly outlines the development of policies of European Communities and France towards the Mediterranean from the second half of the 20th century. The thesis then turns to a more detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Verner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií